Phổ cập giáo dục là gì? Vai trò của phổ cập giáo dục? 

Giáo dục và đào tạo luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của mọi gia đình và toàn xã hội.  Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong huy động mọi nguồn lực cho giáo dục. Phổ cập giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu trong giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

Bạn Đang Xem: Phổ cập giáo dục là gì?

pho-cap-giao-duc

1. Phổ cập giáo dục là gì?

Luật Giáo dục năm 2019 quy định về khái niệm phổ cập giáo dục là:

“Phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.” (Khoản 8 Điều 5)

2. Quy định về phổ cập giáo dục mầm non:

Xem Thêm : Khoảng hơn 500 huấn luyện viên tham gia tập huấn an toàn và phòng chống đuối nước

Phổ cập giáo dục mầm non: là việc tổ chức hoạt động giáo dục để trẻ em được học tập và đạt để trình độ giáo dục mầm non. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.

Tư vấn học bơi và đăng ký học bơi tại HCM, vui lòng liên hệ: Hotline: 0762.319.319 hoặc Facebook: /swimtobelive

Tại Nghị định số 20/2014/NĐ- CP của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quy định về những nội dung sau:

Mục đích của phổ cập giáo dục mầm non:

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Xem Thêm : Hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ em

Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là trẻ em 5 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

3. Vai trò của phổ cập giáo dục:

Phổ cập giáo dục được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Phổ cập giáo dục nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, là nền tảng trí thức của thế hộ trẻ sau này và vươn đến nền tảng của những nơi vùng sâu vùng xa khó khăn.

4. Phổ cập giáo dục tại các cấp học

Phổ cập giáo dục mầm non: Giáo dục mầm non là bước đầu tiên sơ khai để trẻ bước vào giai đoạn mới trong cuộc đời. Việc giáo dục tại giai đoạn này là rất cần thiết. Trẻ em như một tờ giấy trắng, có thành người hay không thì việc giáo dục từ khi còn nhỏ chiếm vai trò rất cần thiết. Việc phổ cập giáo dục mầm non sẽ giúp các em từng bước hoàn thiện, phát triển nhân cách và suy nghĩ ngay từ ban đầu. Ngoài ra, giáo viên cũng được phổ cập chương trình dạy để giúp các em bộc lộ được khả năng tự tìm hiểu, sáng tạo của mình. Mang đến sự hứng thú cho trẻ trong việc tìm kiếm những điều mới mẻ từ thế giới xung quanh.

5. Thẩm quyền công nhận

– Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra và ra quyết định công nhận hoặc công nhận lại (sau đây gọi chung là công nhận) đối với đơn vị cơ sở.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với đơn vị cấp huyện.

–  Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với đơn vị cấp tỉnh.

Chú ý: Trung tâm dạy bơi tại Hồ Chí Minh Swim To Be Live có hơn 70 HLV bơi chuyên nghiệp, dạy bơi cho trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ dưới 15 tuổi, day bơi cho người lớn. Để được tư vấn nhanh và đăng ký học vui lòng liên hệ swimtobelive@gmail.com Hoặc qua số Hotline: 0762.319.319