Fina gia hạn chương trình hỗ trợ Olympic dưới nước (OASP) năm 2021. Một sáng kiến do chủ tịch Fina, tiến sĩ Julio C.Maglione áp dụng từ năm 2008.

Mục tiêu của sáng kiến này cho phép các liên đoàn thành viên của Fina phát triển. Cũng cố và điều chỉnh các hoạt động của họ dưới hình thức, bao gồm tất cả các bộ môn dưới nước nhằm cải thiện tính tổ chức và chuyên nghiệp. Của hoạt động cũng như trình độ thể thao của các vận động viên.

fina-to-chuc-cac-hoat-dong-phat-trien-boi-loi-trong-boi-canh-dai-dich

Thông báo chương trình này, NFs có thể được hưởng lợi từ hỗ trợ tài chính (lên đến 25.000 USD mỗi năm) để giúp họ thực hiện bất kỳ dự án nào mà cho là phù hợp thuộc một trong 8 hạng mục do Fina đề xuất:

  • Xây dựng, tân trang hoặc bảo trì các cơ sở.
  • Mua hoặc thuê thiết bị thể thao.
  • Phí quản lý.
  • Tài nguyên công nghệ (trang wed, xếp hạng trực tuyến, cơ sở dữ liệu).
  • Hỗ trợ kỹ thuật.
  • Chuẩn bị và đào tạo vận động viên, huấn luyện viên và quan chức.
  • Dàn dựng và tham gia các cuộc thi quốc gia và châu lục.
  • Các chương trình xác định nhân tài.

Các liên đoàn thành viên quốc gia có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 để nộp đơn đăng ký. Sau đó sẽ được văn phòng Fina và uỷ ban phát triển Fina đánh giá để phê duyệt.

Hơn nữa, Fina đã hoàn thiện việc chuẩn bị chương trình chứng nhận cho huấn luyện viên bơi nghệ thuật nhằm mang lại cơ hội học tập tiến bộ cho bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực này.

fina-to-chuc-hoat-dong-boi-loi

Chương trình bao gồm phần trực tuyến (lý thuyết) và phần trực tiếp. Nó được chia thành ba cấp độ, nơi tất cả những người tham gia có thể học từng bước và được đánh giá bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Tư vấn học bơi và đăng ký học bơi tại HCM, vui lòng liên hệ: Hotline: 0762.319.319 hoặc Facebook: /swimtobelive

Chương trình này đã được phát triển cùng với: Viện bơi lội (GBR), Uỷ ban huấn luyện viên bơi nghệ thuật FINA, Liên đoàn Tây Ban Nha, Liên đoàn Canada, Liên đoàn Hoa Kỳ, Liên đoàn Nam Phi và TASC và sẽ có trên nền tảng học tập của FINA.

Chú ý: Trung tâm dạy bơi tại Hồ Chí Minh Swim To Be Live có hơn 70 HLV bơi chuyên nghiệp, dạy bơi cho trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ dưới 15 tuổi, day bơi cho người lớn. Để được tư vấn nhanh và đăng ký học vui lòng liên hệ swimtobelive@gmail.com Hoặc qua số Hotline: 0762.319.319